U. Eco – Name of the Rose

“Księgi nie są po to by w nie wierzyć, lecz by poddawać je badaniu.’

Proste, zwięzłe i jasne wytłumaczenie, które pokazuje , że są również księgi godne wiary. Przynajmniej j od czasu do czasu Włoch raczy nas czymś słusznym i pożytecznym. Eco zahacza o ważny argument, za tym by zapoznawać się także z dziełami, którym nie ufamy, których nie lubimy, którymi pogardzamy. Bo zawsze jest kilka gramów informacji, które po odpowiedniej destylacji mogą okazać się bardzo użyteczne. Zauważmy, że mało jest w druku czystego nonsensu, co najwyżej niecodzienne punkty widzenia, stronnicze (ale ciekawe) opinie, emocjonalne ataki.  Wszystko, wszystko, wszystko warte analizy. Byle tylko mieć na to czas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s